اطلاعات فنی محصول
اطلاعات فنی محصول
نام محصول
ظرف گرد ۶۰۰ سی سی، ø۱۳۵
حجم مفید
600 ± 75 ml
ارتفاع ظرف
65 میلی متر
زبانه شاهد
checked
نحوه تزئین بدنه
IML
کد شناسایی
RP600
ابعاد دهانه ظرف
ø135
قطعه قابل مونتاژ
Handle
قابلیت سیل گذاری
not checked
نحوه تزئین درب
IML
ویژگی های ظروف IML
ویژگی های ظروف IML
استانداردهای مواد غذایی

مناسب با ضوابط و
استانداردهای مواد غذایی

   فاقد ماده بیسفنول آ

فاقد ماده بیسفنول آ

 قابلیت بازیافت

قابلیت بازیافت

  درب کاملاً آب بندی شده

درب کاملاً آب بندی شده

 قابل استفاده در فریزر

قابل استفاده در فریزر

 قابل استفاده در مایکرو ویو

قابل استفاده در مایکرو ویو

قابل استفاده در ماشین ظرف شویی

قابل استفاده در ماشین ظرف شویی

حداقل و حداکثر دمای محتوای داخل ظرف

حداقل و حداکثر دمای محتوای داخل ظرف

محصولات مرتبط
محصولات مرتبط