اطلاعات فنی محصول
اطلاعات فنی محصول
نام محصول
ظرف مربع ۶۵۰ سی سی، ۱۲۰x۱۲۰
حجم مفید
650 ± 100 ml
ارتفاع ظرف
65 میلی متر
زبانه شاهد
checked
نحوه تزئین بدنه
IML
کد شناسایی
SP650
ابعاد دهانه ظرف
120X120mm
قطعه قابل مونتاژ
not checked
قابلیت سیل گذاری
not checked
نحوه تزئین درب
IML
ویژگی های ظروف IML
ویژگی های ظروف IML
استانداردهای مواد غذایی

مناسب با ضوابط و
استانداردهای مواد غذایی

   فاقد ماده بیسفنول آ

فاقد ماده بیسفنول آ

 قابلیت بازیافت

قابلیت بازیافت

  درب کاملاً آب بندی شده

درب کاملاً آب بندی شده

 قابل استفاده در فریزر

قابل استفاده در فریزر

 قابل استفاده در مایکرو ویو

قابل استفاده در مایکرو ویو

قابل استفاده در ماشین ظرف شویی

قابل استفاده در ماشین ظرف شویی

حداقل و حداکثر دمای محتوای داخل ظرف

حداقل و حداکثر دمای محتوای داخل ظرف

محصولات مرتبط
محصولات مرتبط